Trang thông tin điện tử công ty Quyết Thắng

Tin tuyển dụng

Đăng bởi
Nguyen Phi Long

[ Tuyển dụng 8/2018 ] Nhân viên bán vé xe buýt Nha Trang, Khánh Hòa

Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng:  NHÂN VIÊN BÁN VÉ 2. Số lượng : …

Đăng bởi
Nguyen Phi Long

[ Tuyển dụng 8/2018 ] Nhân viên lái xe buýt Nha Trang, Khánh Hòa

Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng:  NHÂN VIÊN LÁI XE 2. Số lượng: 10 …

Đăng bởi
Nguyen Phi Long

[ Tuyển dụng 8/2018 ] Nhân viên điều hành xe buýt Nha Trang, Khánh Hòa

Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH  (xe buýt) 2. Số …

Đăng bởi
Nguyen Phi Long

[ Tuyển dụng 8/2018 ] Kế toán tổng hợp tại Nha Trang, Khánh Hòa

Công ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp 2. Số lượng: 2 …